PRAVNA OBAVIJEST

AmiroShop.hr by Amiro Invest d.o.o. poštuje mjerodavno zakonodavstvo o zaštiti potrošača.  U slučaju problema, kupac može kontaktirati dobavljača telefonom na broj 00386 41 380 655 ili e-poštom na  info@amiroshop.hr. Prigovor se podnosi putem e-adrese  info@amiroshop.hr. Žalbeni postupak je povjerljiv. Tvrtka Amiro Invest d.o.o. nastoji se brzo i učinkovito baviti svim pritužbama i sporovima i nastoji sve sporove riješiti sporazumno.

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U skladu sa zakonskim normama, Amiro Invest d.o.o. ne priznaje nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

Amiro Invest d.o.o., koji kao davatelj roba i usluga omogućuje internetsku trgovinu na teritoriju Republike Hrvatske, na svojim web stranicama objavljuje elektroničku poveznicu na internetsku platformu za rješavanje potrošačkih sporova (SRPS).  

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Taj propis proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. Uredba (EZ) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mrežnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22 / EZ.

 

Želimo vam obilje ugodnih i povoljnih kupnji – AmiroShop.hr

Informacije povezane s internetskim rješavanjem sporova u skladu s čl. Stavak 14. 1 SRS (Uredba o internetskom rješavanju sporova):

Europska komisija daje potrošačima mogućnost rješavanja internetskih sporova u skladu s čl. Stavak 14. 1 SRS na jednoj od svojih platformi. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) služi kao mjesto na kojem potrošači mogu pokušati postići izvansudsku nagodbu sporova koji proizlaze iz internetskih kupnji i ugovora o uslugama.